با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید


تقویم آموزشی 1400

 

ردیف عنوان دوره نام استاد زمان برگزاری ساعت برگزاری هزینه شرکت ( تومان)
۱   فرآیند بلندینگ فرآورده های نفتی
شیوه بلندینگ هیدروکربن های سبک و سنگین و سایر فرآورده های نفتی
سید صابر حسینی شیراز
 ۱۴۰۰/2/20
دوشنبه
9 الی 14
175000  
بررسی استانداردهای مرتبط با هیدروکربن های سبک و سنگین
سید صابر حسینی شیراز
1400/3/20
پنجشنبه
8 الی 18
350000
2   روغن موتور  فرمولاسیون روغن موتور
زهرا رضازاده
1400/4/20
یکشنبه
8 الی 16

280000
روغن موتور monograde و multigrade 
مشخصات فنی و سطح کیفیت روغن موتور
زهرا رضازاده
1400/5/20
چهارشنبه
۹ الی ۱۵  ۲۱۰۰۰۰
فرایند تولید روغن موتور
بررسی استانداردهای مرتبط با روغن موتور
زهرا رضازاده
 1400/6/20
شنبه
۸ الی ۱۹
۳۸۵۰۰۰
3    ضدیخ
معرفی ضدیخ و فرایند تولید ضدیخ
فاطمه صغری جاهد
1400/7/20
سهشنبه
۹ الی ۱۵
۲۱۰۰۰۰
بررسی استانداردهای مرتبط با ضدیخ
فاطمه صغری جاهد
1400/8/20
پنجشنبه
۸ الی ۱۹
۳۱۵۰۰۰
4   گریس
معرفی گریس و فرایند تولید انواع گریس
فاطمه صغری جاهد
1400/9/20
شنبه
۸ الی ۱۶ ۲۸۰۰۰۰
بررسی استانداردهای مرتبط با گریس
فاطمه صغری جاهد
1400/10/20
دوشنبه
۸ الی ۱۸ ۳۵۰۰۰۰
5   تقطیر
فرایند تقطیر و انواع تقطیر
نسترن گلزاری، فرید کاردان و سعید طاهری
1400/12/2۱
شنبه
۸ الی ۱۹
۳۸۵۰۰۰
انواع برج تقطیر
مشکلات عملیاتی برج تقطیر
۶ شناخت ادیتیو های انواع روانکارها مهندس علیرضا عربی
(شرکت البرز تدبیر کاران)
 1400/11/20
چهارشنبه
۸ الی 17
285000
     
 
 
 
جهت ثبت نام در دوره‌های آموزش تخصصی پترو پالایش کلیک کنید
ثبت نام