با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید

قیمت نفت در معاملات روز جمعه اندکی افزایش یافت اما به نظر می‌رسد تحت تاثیر نگرانیها نسبت به کندی رشد اقتصادی چین و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آمریکا، روند صعودی ۷ هفته‌ای خود را متوقف خواهد کرد.