با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید

دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی گفت: میزان صادرات پتروشیمی در ۸ ماهه ۱۹ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار بوده است.