با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید
فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز تکمیل زنجیره ارزش در حوزه‌های دانش‌فنی، طراحی، ساخت، پیش‌راه‌اندازی و بهره‌برداری فراهم شده است.

حجم انتقال گاز در سال جاری به ۲۸۰میلیارد متر مکعب میرسد