با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید
ارزیابی رتبه بندی شرکت پتروپالایش کوثر

در مورخه 1402/08/10 ارزیابی رتبه بندی شرکت توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با حضور دکتر صالحی راد، آقای دکتر احمدی، آقای مهندس شریفی و آقای دکتر خلیق انجام شد.