با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید
کوپلیمر اتیلن و پروپیلن
کوپلیمر شدن اتیلن و پروپیلن با استفاده از کاتالیزور نسل چهارم زیگلر- ناتا


با کشف کاتالیزورهای زیگلر_ناتا انقلاب بزرگی در زمینه پلیمر شدن آلفا اولفین ها اتفاق افتاده است. از زمان کشف کاتالیزور ناتا تاکنون، کاتالیزورهای فراوانی به عنوان نسل های جدید این کاتالیزورها ساخته و به صنعت عرضه شده است. محصول دهی زیاد و هزینه کم تولید و از سوی دیگر تولید فضاویژه از مزایای بزرگ این کاتالیزورها است. همچنیم این کاتالیزورها قابلیت کوپلیمر شدن اتیلن با دیگر آلفا اولفین ها را نیز دارند.

بسیاری از کوپلیمرهای تهیه شده از آلفا اولفین ها به عنوان بهبود دهنده شاخص گرانروی به روانکارها افزوده می شوند. در این بین کوپلیمر اتیلن-پروپیلن بیشترین کاربرد را دارد.

در این راستا طی پژوهشی، کوپلیمر اتیلن_پروپیلن با ساختار بی شکل به عنوان بهبود دهنده شاخص گرانروی در روغن موتور تهیه شده است". متن کامل مقاله چاپ شده از این پژوهش پیوست هست. تنها با کلیک بر روی آیکون pdf می توانید آن را دانلود کنید.روغن موتور
روانکاری است که برای جلوگیری از اصطکاک و سایش در سیستم موتور خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.