با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید


چارت سازمانی شرکت پترو پالایش کوثر

معرفی اعضاء هیأت مدیره

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
1
سید صابر حسینی شیراز مدیر عامل
دکتری مدیریت کسب و کار
2
سید سجاد حسینی شیراز مدیر کارخانه
کارشناسی شیمی
3
اکبر باغبان مدیر تولید
کارشناسی مدیریت بازرگانی
4
فاطمه صغری جاهد
مدیر کیفی
دکتری شیمی آلی
5
زهرا رضازاده ملکی مدیر فنی
کارشناسی ارشد شیمی آلی
6
فرید کاردان مسئول مکانیکال و تاسیسات
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
7
نسترن گلزاری کارشناس آزمایشگاه
 کارشناسی ارشد شیمی آلی
درباره شرکت پترو پالایش کوثر و فعالیت‌ها و محصولات ما بیشتر بدانید
درباره ما