با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت پترو پالایش کوثر

شرکت پترو پالایش کوثر در زمینه تولید و صادرات انواع فرآورده های نفتی از جمله هیدروکربن های سبک و سنگین، روغن پایه، روغن موتور، انواع حلال ها و... در چهارچوب سیاست های تعیین شده خود فعالیت می نماید. مدیریت این شرکت خود با استعانت از خداوند متعال و با اتکاء به توانمندی نیروی انسانی کارآمد خود ضمن حفظ کیفیت و کمیت محصولات و کاهش آلاینده های زیست محیطی با استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه و به موازات رعایت کلیه استانداردهای منطبق بر فعالیت های شرکت ازجمله:


سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات  

( ISO 9001: 2015 )


سیستم‌مدیریت‌ایمنی‌و‌بهداشت‌شغلی‌مطابق‌باالزامات

( OHSAS 45001:2018


سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با الزامات

(I SO 14001-2015 )

علاوه بر این به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثربخشی سیستم متعهد می داند. همچنین در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری، میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی می کند. این شرکت با ایجاد تفکر فرآیندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سرلوحه قراردادن مشتری مداری از طریق تأمین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان، خود را پایبند به اصول زیر می داند:

  1. رعایت استاندارد های بین المللی و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان

  2. توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده

  3. فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم گیری های سازمانی

  4. گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از تجهیزات موجود

  5. بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازارهای جدید و بزرگتر


اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند.

مدیر عامل         
صابر حسینی شیراز