با ما تماس بگیرید +1 (650) 555-0111 info@yourcompany.example.com
ما را دنبال کنید

خدمات آزمایشگاهی


جدول آزمون و روش ها

جهت درخواست آنالیز آزمایشگاهی، دکمه درخواست پیش فاکتور را انتخاب کنید ⬇

  این ترکیب وجود ندارد.


  گواهینامه ها
  ISO 1401:2015
  IMS
  HSE-MS
  ISO45001:2018
  ISO9001:2015


  جدول آزمون و روش ها

  جدول عناوين و روش‌هاي استاندارد انجام آزمون

  ردیف
  عنوان آزمون
  روش
  1 اندازه گیری چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فرآورده های نفتی مایع با استفاده از هیدرومتر 
  INSO 197
  ASTM D1298
  2 فراورده های نفتی – اندازه گیری تقطیر در فشار اتمسفر
  INSO 6261
  ASTM D86
  3 فراورده های نفتی- اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیوند 
  INSO 198
  ASTM D92
  4 فراورده های نفتی - نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته پنسکی – مارتنز 
  INSO 19695
  ASTM D93
  5 فرآورده های نفتی و سوختهای مایع- تعیین نقطه ابری شدن 
  INSO 5438
  ASTM D2500
  6 فراورده های نفتی- اندازه گیری نقطه ریزش
  INSO 201
  ASTM D97
  7 فراورده های نفتی - اندازه گیری گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره (و محاسبه گرانروی دینامیک)
  INSO 340
  ASTM D445
  8 فراورده های نفتی- محاسبه شاخص ستان
  INSO 8525
  ASTM D976
  9 فراورده های نفتی- محاسبه شاخص گرانروی
  INSO 195 ,
  ASTM D2270